Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2023
Đăng ngày 17-08-2023 10:34

Thực hiện Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyển dụng công chức) và Thông báo số 2299/TB-SNV ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo nội dung tuyển dụng công chức năm 2023 tại Sở như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng (theo Phụ lục I đính kèm).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiệu, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (theo Phụ lục I đính kèm);

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục I đính kèm, kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự thi đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu.

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức.

(Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo Phụ lục II gửi kèm)

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 17 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2023.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, Tầng 6 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b) Hình thức tiếp nhận: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

b) Người thu nhận phiếu: Bà Trang Thị Anh Nuôi, Chuyên viên Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại liên hệ: 02363.822.217.

4. Lệ phí dự thi: Trên cơ sở số lượng thí sinh thi tuyển, mức thu lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng./.

File đính kèm