CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: "Tăng doanh thu bằng Marketing, bán hàng và quản trị hiệu quả trên nền tảng số; Bài học từ Singapore"
Đăng ngày 25-09-2023 14:57

Sáng 25-9, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình "Tăng doanh thu bằng Marketing, bán hàng và quản trị hiệu quả trên nền tảng số; Bài học từ Singapore" với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chương trình nhằm củng cố, nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trên nền tảng số cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong điều hành, định hướng chiến lược, giải pháp kinh doanh, tái cấu trúc và phát triển toàn diện doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự chương trình, Doanh nghiệp tích cực tương tác với Diễn giả về các công cụ xây dựng hệ thống tự động kinh doanh và quản lý bằng chuyển đổi số thực chiến; mô hình MST (mindset - skill set - tool set) trong việc chuyển đổi kinh doanh trên môi trường số; các mô hình 4P, ABC trong tự động hóa doanh nghiệp, LUR; định vị và xây dựng chân dung khách hàng; lựa chọn nền tảng kinh doanh để bức phá doanh thu; tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng trên các kênh thương mại điện tử; bán hàng và truyền thông tinh gọn với landing page; tự động hóa marketing và vận hành doanh nghiệp…

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp