Giao dự toán bổ sung ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 05-10-2023 10:37

Ngày 04/10, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-SKHĐT ngày 04/10/2023 về việc giao dự toán bổ sung ngân sách 06 tháng đầu năm 2023.
 

File đính kèm