Hướng dẫn thủ tục thay đổi tên của công ty trách nhiệm hữu hạn
Đăng ngày 31-07-2023 16:40

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị của tổ chức, công dân về việc hướng dẫn thủ tục thay đổi tên của công ty trách nhiệm hữu hạn tại Cổng góp ý của thành phố. Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, biểu mẫu đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn đổi tên doanh nghiệp, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi theo quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

c) Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý cá nhân và văn bản ủy quyền theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Tổ chức, công dân nghiên cứu quy định về đặt tên doanh nghiệp tại Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 41 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 19 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp để tên riêng của doanh nghiệp không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; không thuộc những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp và không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2. Về thời gian giải quyết và hình thức nộp hồ sơ

- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quầy số 15, 16, 17) – Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Trường hợp doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có thể sử dụng dịch vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà do Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng triển khai (liên hệ số điện thoại: 0236.3835119, email: hotrodoanhnghiep.dng@gmail.com).

Mọi thắc mắc cần giải đáp, doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Trung tâm hành chính, Số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3821755.

Phòng Đăng ký kinh doanh