Giao dự toán bổ sung ngân sách để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 12-10-2023 16:01

Ngày 12/10, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng có Quyết định về việc giao dự toán bổ sung ngân sách để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Xin vui lòng xem nội dung đính kèm./.

File đính kèm