Thắc mắc về các thủ tục khi cải tạo căn nhà để cho thuê 09 phòng ngủ
Đăng ngày 19-07-2023 16:23

Câu hỏi: Hiện tại tôi đang có một căn hộ ở Hải Châu, tôi muốn cải tạo lại để cho thuê 09 phòng ngủ. Vậy theo quy định của pháp luật, tôi có bắt buộc phải đăng ký kinh doanh không. Khi cho thuê 09 phòng ngủ địa phương có bắt buộc (hay khuyến khích) chủ căn hộ đăng ký PCCC không? Kính mong Sở kế hoạch và đầu tư giải đáp thắc mắc.
Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau:

1.    Về đăng ký thành lập doanh nghiệp

- Căn cứ khoản 2, Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”
- Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản quy định: “1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây: a) Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)”.
- Căn cứ khoản 5, Điều 5, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 quy định:
“Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm: … 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình."

Từ những căn cứ nêu trên, trường hợp công dân cho thuê bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình thì không cần đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng. 

2. Về đăng ký phòng cháy chữa cháy

Căn cứ Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 8/6/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, nội dung cấp đăng ký phòng cháy chữa cháy không thuộc quyền hạn của Sở. Đề nghị công dân liên hệ Công an thành phố Đà Nẵng để giải quyết.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xin phản hồi để để người dân được biết./.