Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 31-10-2023 09:46

Ngày 19/10/2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của kế hoạch là nhằm phổ cập dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đến năm 2030.

Kế hoạch đã ban hành các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và các giải pháp, kinh phí để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch nêu trên. Đồng thời cũng phân công công tác tổ chức thực hiện cho các sở ngành, UBND các quận huyện nhằm đảm bảo kế hoạch được triển khai đồng bộ, đạt được hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Phòng Khoa giáo Văn xã

Các tin khác