Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện Thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đăng ký kinh doanh khi sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (Nhận và trả kết quả qua Bưu điện)
Đăng ngày 19-06-2019 01:15