Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đón nhận cờ thì đua cấp Bộ
Đăng ngày 15-05-2020 00:39