I. MỤC ĐÍCH - Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến việc thẩm định phê duyệt quy mô đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. - Hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư.

Video Video

2 2 5 4 9 0 4 0
Hôm nay: 3079
Tháng này: 65141
Tổng cộng: 22549040