Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 24-09-2021 07:49

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch tuyển dụng công chức); Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo nội dung tuyển dụng công chức tại Sở như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiệu, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với trường hợp không sinh sống và thường trú tại thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt nghiệp ở bậc đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (có Phụ lục I kèm theo);

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 theo quy định.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng (Phụ lục I kèm theo).

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục I đính kèm, kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:

a) Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự thi đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu.

b) Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm tại 01 (một) cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức, nếu thí sinh đăng ký thi tuyển từ 02 (hai) cơ quan trở lên hoặc 02 (hai) vị trí việc làm trong một cơ quan sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi.

 (Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo Phụ lục II gửi kèm)

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

b) Hình thức tiếp nhận: qua đường bưu điện (đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19).

b) Bộ phận thu nhận phiếu: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tầng 6 Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

c) Số điện thoại liên hệ: 02363.822.217.

4. Lệ phí dự thi: Trên cơ sở số lượng thí sinh thi tuyển, mức thu lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng./.

File đính kèm