Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 13-01-2023 03:59

Ngày 16/12/2022, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 3228/QĐ-UBND.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe  về thể chất và tinh thần dựa vào cộng đồng đối với người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính của người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí; đảm bảo thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Thời gian thực hiện kế hoạch từ năm 2022 đến năm 2030.

Sở Y tế là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch./.

Phòng Khoa giáo, văn xã

Các tin khác